Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: excite

1. excite (om følelse) arouse or elicit a feeling


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkarouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise


Mere spesifikke uttrykkenthuse

2. excite (om endring) act as a stimulant


Eksempler med tilsvarende betydningThe book stimulated her imagination.
This play stimulates.


Ord med samme betydning (synonymer)stimulate


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkaffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on


Mere spesifikke uttrykkinnervate, invigorate, irritate, quicken


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)dampen, stifle

3. excite (om oppfatninger) stir feelings in


Eksempler med tilsvarende betydningStimulate my appetite.
Excite the audience.
Stir emotions.


Ord med samme betydning (synonymer)stimulate, stir


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykksensitise, sensitize


Mere spesifikke uttrykkblow, disgust, fellate, fuck off, go down on, gross out, horripilate, jack off, jerk off, masturbate, masturbate, quicken, repel, revolt, she-bop, suck, thrill, wank, whet, work

4. excite (om følelse) cause to be agitated, excited, or roused


Eksempler med tilsvarende betydningThe speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks.


Eksempler på anvendelseThe bad news will excite him, The good news will excite her


Ord med samme betydning (synonymer)agitate, charge, charge up, commove, rouse, turn on


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdisturb, trouble, upset


Mere spesifikke uttrykkbother, electrify, hype up, pother, psych up


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)calm, still, tranquilize, tranquillise, tranquillize, calm down, quiet, quieten, lull

5. excite (om følelse) stimulate sexually


Eksempler med tilsvarende betydningThis movie usually arouses the male audience.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to excite Sue


Ord med samme betydning (synonymer)arouse, sex, turn on, wind up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkexcite, shake, shake up, stimulate, stir


Mere spesifikke uttrykktempt

6. excite (om følelse) stir the feelings, emotions, or peace of


Eksempler med tilsvarende betydningThese stories shook the community.
The civil war shook the country.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to excite Sue


Ord med samme betydning (synonymer)shake, shake up, stimulate, stir


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkarouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise


Mere spesifikke uttrykkaffright, animate, arouse, elate, enliven, exalt, excite, fright, frighten, fuel, inspire, intoxicate, invigorate, invite, lift up, pick up, scare, sex, tempt, thrill, tickle, titillate, turn on, uplift, vibrate, wind up

7. excite (om endring) raise to a higher energy level


Eksempler med tilsvarende betydningExcite the atoms.


Ord med samme betydning (synonymer)energise, energize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

8. excite (om endring) produce a magnetic field in


Eksempler med tilsvarende betydningExcite the neurons.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk