Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk verb: exalt

1. exalt (om kommunikasjon) praise, glorify, or honor


Eksempler med tilsvarende betydningExtol the virtues of one's children.
Glorify one's spouse's cooking.


Ord med samme betydning (synonymer)extol, glorify, laud, proclaim


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkpraise


Mere spesifikke uttrykkcanonise, canonize, crack up, ensky, hymn

2. exalt (om følelse) fill with sublime emotion


Eksempler med tilsvarende betydningThe children were thrilled at the prospect of going to the movies.
He was inebriated by his phenomenal success.


Eksempler på anvendelseThe good news will exalt her


Ord med samme betydning (synonymer)beatify, exhilarate, inebriate, thrill, tickle pink


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkelate, intoxicate, lift up, pick up, uplift

3. exalt (om følelse) heighten or intensify


Eksempler med tilsvarende betydningThese paintings exalt the imagination.


Ord med samme betydning (synonymer)animate, enliven, inspire, invigorate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkexcite, shake, shake up, stimulate, stir


Mere spesifikke uttrykkencourage

4. exalt (om endring) raise in rank, character, or status


Eksempler med tilsvarende betydningExalted the humble shoemaker to the rank of King's adviser.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkelevate, lift, raise


Mere spesifikke uttrykkdeify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk