Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: bear upon

1. bear upon (om endring) have an effect upon


Eksempler med tilsvarende betydningWill the new rules affect me?.


Ord med samme betydning (synonymer)affect, bear on, impact, touch, touch on


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkact upon, bother, color, colour, discommode, disoblige, distort, endanger, excite, expose, hit, hydrolise, hydrolize, incommode, inconvenience, influence, peril, process, put out, queer, redound, repercuss, scupper, slam-dunk, stimulate, strike, strike a blow, subject, tell on, tinge, treat, trouble, work

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk