Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk verb: shake up

1. shake up (om bevegelse) shock physically


Eksempler med tilsvarende betydningGeorgia was shaken up in the Tech game.


Ord med samme betydning (synonymer)bump around, jar


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdisplace, move

2. shake up (om adferd) organize anew


Eksempler med tilsvarende betydningWe must reorganize the company if we don't want to go under.


Ord med samme betydning (synonymer)reorganise, reorganize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkorganise, organize


Mere spesifikke uttrykkretool, revise

3. shake up (om bevegelse) shake; especially (a patient to detect fluids or air in the body)


Ord med samme betydning (synonymer)succuss


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkagitate, shake

4. shake up (om følelse) stir the feelings, emotions, or peace of


Eksempler med tilsvarende betydningThese stories shook the community.
The civil war shook the country.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to shake up Sue


Ord med samme betydning (synonymer)excite, shake, stimulate, stir


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkarouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise


Mere spesifikke uttrykkaffright, animate, arouse, elate, enliven, exalt, excite, fright, frighten, fuel, inspire, intoxicate, invigorate, invite, lift up, pick up, scare, sex, tempt, thrill, tickle, titillate, turn on, uplift, vibrate, wind up

5. shake up (om relasjon) change the arrangement or position of


Ord med samme betydning (synonymer)agitate, commove, disturb, raise up, stir up, vex


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdisplace, move


Mere spesifikke uttrykkbeat, poke, rile, roil, scramble, toss

6. shake up (om relasjon) make fuller by shaking


Eksempler med tilsvarende betydningFluff up the pillows.


Ord med samme betydning (synonymer)fluff up, plump up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkagitate, shake

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk