Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: invigorate

1. invigorate (om følelse) heighten or intensify


Eksempler med tilsvarende betydningThese paintings exalt the imagination.


Ord med samme betydning (synonymer)animate, enliven, exalt, inspire


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkexcite, shake, shake up, stimulate, stir


Mere spesifikke uttrykkencourage

2. invigorate (om endring) give life or energy to


Eksempler med tilsvarende betydningThe cold water invigorated him.


Ord med samme betydning (synonymer)quicken


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkexcite, stimulate

3. invigorate (om endring) make lively


Eksempler med tilsvarende betydningLet's liven up this room a bit.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to invigorate Sue


Ord med samme betydning (synonymer)animate, enliven, liven, liven up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkarouse, brace, energise, energize, perk up, stimulate


Mere spesifikke uttrykkginger up, inspirit, jazz up, juice up, pep up, spirit, spirit up


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)blunt, deaden

4. invigorate (i anatomi) impart vigor, strength, or vitality to


Eksempler med tilsvarende betydningExercise is invigorating.


Ord med samme betydning (synonymer)reinvigorate


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkarouse, brace, energise, energize, perk up, stimulate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk