Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: gravel

1. gravel (om masse eller substans) rock fragments and pebbles


Ord med samme betydning (synonymer)crushed rock


Mindre spesifikke uttrykkrock, stone


Mere spesifikke uttrykkballast, bank gravel, pit run, pit-run gravel, shingle


Engelsk verb: gravel

1. gravel (om følelse) cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations


Eksempler med tilsvarende betydningMosquitoes buzzing in my ear really bothers me.
It irritates me that she never closes the door after she leaves.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to gravel Sue


Ord med samme betydning (synonymer)annoy, bother, chafe, devil, get at, get to, irritate, nark, nettle, rag, rile, vex


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdisplease


Mere spesifikke uttrykkantagonise, antagonize, beset, chevvy, chevy, chivvy, chivy, eat into, fret, fret, get, get under one's skin, grate, harass, harry, hassle, molest, peeve, plague, provoke, rankle, ruffle


Utsagnsord med lignende betydningchafe

2. gravel (om relasjon) cover with gravel


Eksempler med tilsvarende betydningWe gravelled the driveway.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcover

3. gravel (om erkjendelse) be a mystery or bewildering to


Eksempler med tilsvarende betydningThis beats me!.
Got me--I don't know the answer!.
A vexing problem.
This question really stuck me.


Ord med samme betydning (synonymer)amaze, baffle, beat, bewilder, dumbfound, flummox, get, mystify, nonplus, perplex, pose, puzzle, stick, stupefy, vex


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbedevil, befuddle, confound, confuse, discombobulate, fox, fuddle, throw


Mere spesifikke uttrykkelude, escape, mix up, riddle, stump

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk