Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: get to

1. get to (om bevegelse) reach a goal, e.g.,


Eksempler med tilsvarende betydningMake the first team.
We made it!.
She may not make the grade.


Ord med samme betydning (synonymer)make, progress to, reach


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkaccomplish, achieve, attain, reach

2. get to (om endring) arrive at the point of


Eksempler med tilsvarende betydningShe gets to fretting if I stay away from home too long.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s INFINITIVE


Mindre spesifikke uttrykkbegin, commence, get, get down, set about, set out, start, start out

3. get to (om følelse) cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations


Eksempler med tilsvarende betydningMosquitoes buzzing in my ear really bothers me.
It irritates me that she never closes the door after she leaves.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to get to Sue


Ord med samme betydning (synonymer)annoy, bother, chafe, devil, get at, gravel, irritate, nark, nettle, rag, rile, vex


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdisplease


Mere spesifikke uttrykkantagonise, antagonize, beset, chevvy, chevy, chivvy, chivy, eat into, fret, fret, get, get under one's skin, grate, harass, harry, hassle, molest, peeve, plague, provoke, rankle, ruffle


Utsagnsord med lignende betydningchafe

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk