Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: riddle

1. riddle (om kommunikasjon) a difficult problem


Ord med samme betydning (synonymer)brain-teaser, conundrum, enigma


Mindre spesifikke uttrykkproblem

2. riddle (om gjenstand) a coarse sieve (as for gravel)


Mindre spesifikke uttrykkscreen, sieve


Engelsk verb: riddle

1. riddle (om relasjon) pierce with many holes


Eksempler med tilsvarende betydningThe bullets riddled his body.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkpierce

2. riddle (om erkjendelse) set a difficult problem or riddle


Eksempler med tilsvarende betydningRiddle me a riddle.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkamaze, baffle, beat, bewilder, dumbfound, flummox, get, gravel, mystify, nonplus, perplex, pose, puzzle, stick, stupefy, vex

3. riddle (om relasjon) separate with a riddle, as grain from chaff


Ord med samme betydning (synonymer)screen


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykksieve, sift, strain

4. riddle (om relasjon) spread or diffuse through


Eksempler med tilsvarende betydningAn atmosphere of distrust has permeated this administration.
Music penetrated the entire building.
His campaign was riddled with accusations and personal attacks.


Ord med samme betydning (synonymer)diffuse, imbue, interpenetrate, penetrate, permeate, pervade


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkpenetrate, perforate


Mere spesifikke uttrykkspiritise, spiritize

5. riddle (om kommunikasjon) speak in riddles


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkcommunicate, intercommunicate

6. riddle (om erkjendelse) explain a riddle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkfigure out, lick, puzzle out, solve, work, work out

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk