Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: burst

1. burst (om handling) the act of exploding or bursting


Eksempler med tilsvarende betydningThe explosion of the firecrackers awoke the children.
The burst of an atom bomb creates enormous radiation aloft.


Ord med samme betydning (synonymer)explosion


Mindre spesifikke uttrykkchange of integrity


Mere spesifikke uttrykkdetonation, fulmination

2. burst (om handling) rapid simultaneous discharge of firearms


Eksempler med tilsvarende betydningOur fusillade from the left flank caught them by surprise.


Ord med samme betydning (synonymer)fusillade, salvo, volley


Mindre spesifikke uttrykkfire, firing

3. burst (om handling) a sudden flurry of activity (often for no obvious reason)


Eksempler med tilsvarende betydningA burst of applause.
A fit of housecleaning.


Ord med samme betydning (synonymer)fit


Mindre spesifikke uttrykkactivity


Mere spesifikke uttrykkfits and starts

4. burst (om begivenhet) a sudden intense happening


Eksempler med tilsvarende betydningAn outburst of heavy rain.
A burst of lightning.


Ord med samme betydning (synonymer)flare-up, outburst


Mindre spesifikke uttrykkhappening, natural event, occurrence, occurrent


Mere spesifikke uttrykkrush, salvo


Engelsk verb: burst

1. burst (om endring) come open suddenly and violently, as if from internal pressure


Eksempler med tilsvarende betydningThe bubble burst.


Ord med samme betydning (synonymer)break open, split


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbreak, come apart, fall apart, separate, split up


Mere spesifikke uttrykkblow, pop, stave, stave in

2. burst (om følelse) force out or release suddenly and often violently something pent up


Eksempler med tilsvarende betydningBreak into tears.
Erupt in anger.


Ord med samme betydning (synonymer)break, erupt


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkexpress emotion, express feelings

3. burst (om endring) burst outward, usually with noise


Eksempler med tilsvarende betydningThe champagne bottle exploded.


Ord med samme betydning (synonymer)explode


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchange integrity


Mere spesifikke uttrykkbelch, crump, erupt, extravasate, go off


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)implode, go off

4. burst (om bevegelse) move suddenly, energetically, or violently


Eksempler med tilsvarende betydningHe burst out of the house into the cool night.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkbound, jump, leap, spring

5. burst (om tilstand) be in a state of movement or action


Eksempler med tilsvarende betydningThe room abounded with screaming children.
The garden bristled with toddlers.


Eksempler på anvendelseThe streets burst with crowds


Ord med samme betydning (synonymer)abound, bristle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkfeature, have

6. burst (om endring) emerge suddenly


Eksempler med tilsvarende betydningThe sun burst into view.


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkemerge

7. burst (om bevegelse) cause to burst


Eksempler med tilsvarende betydningThe ice broke the pipe.


Ord med samme betydning (synonymer)collapse


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mere spesifikke uttrykkpop


Medførerbreak, cave in, collapse, fall in, founder, give, give way


Utsagnsord med lignende betydningbreak, cave in, collapse, fall in, founder, give, give way

8. burst (om endring) break open or apart suddenly and forcefully


Eksempler med tilsvarende betydningThe dam burst.


Ord med samme betydning (synonymer)bust


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbreak, come apart, fall apart, separate, split up


Mere spesifikke uttrykkshatter

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk