Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: founder

1. founder (om tilstand) inflammation of the laminated tissue that attaches the hoof to the foot of a horse


Ord med samme betydning (synonymer)laminitis


Mindre spesifikke uttrykkinflammation, redness, rubor

2. founder (om person) a person who founds or establishes some institution


Eksempler med tilsvarende betydningGeorge Washington is the father of his country.


Ord med samme betydning (synonymer)beginner, father, founding father


Mindre spesifikke uttrykkconceiver, mastermind, originator


Mere spesifikke uttrykkcofounder, coloniser, colonizer, foundress

3. founder (om person) a worker who makes metal castings


Mindre spesifikke uttrykkskilled worker, skilled workman, trained worker


Mere spesifikke uttrykkbell founder


Engelsk verb: founder

1. founder (om adferd) fail utterly; collapse


Eksempler med tilsvarende betydningThe project foundered.


Eksempler på anvendelseThe business is going to founder


Ord med samme betydning (synonymer)fall flat, fall through, flop


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkfail, go wrong, miscarry

2. founder (om bevegelse) sink below the surface


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkgo down, go under, settle, sink

3. founder (om bevegelse) break down, literally or metaphorically


Eksempler med tilsvarende betydningThe wall collapsed.
The business collapsed.
The dam broke.
The roof collapsed.
The wall gave in.
The roof finally gave under the weight of the ice.


Ord med samme betydning (synonymer)break, cave in, collapse, fall in, give, give way


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange


Mere spesifikke uttrykkbreak, buckle, crumple, flop, go off, implode, sink, slide down, slump


Utsagnsord med lignende betydningabandon, burst, collapse, give up

4. founder (om bevegelse) stumble and nearly fall


Eksempler med tilsvarende betydningThe horses foundered.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkstumble, trip

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk