Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: leap

1. leap (om handling) a light, self-propelled movement upwards or forwards


Ord med samme betydning (synonymer)bounce, bound, leaping, saltation, spring


Mindre spesifikke uttrykkjump, jumping


Mere spesifikke uttrykkcaper, capriole, pounce

2. leap (om begivenhet) an abrupt transition


Eksempler med tilsvarende betydningA successful leap from college to the major leagues.


Ord med samme betydning (synonymer)jump, saltation


Mindre spesifikke uttrykktransition


Mere spesifikke uttrykkquantum jump

3. leap (om begivenhet) a sudden and decisive increase


Eksempler med tilsvarende betydningA jump in attendance.


Ord med samme betydning (synonymer)jump


Mindre spesifikke uttrykkincrease


Mere spesifikke uttrykkquantum jump, quantum leap

4. leap (om egenskap) the distance leaped (or to be leaped)


Eksempler med tilsvarende betydningA leap of 10 feet.


Mindre spesifikke uttrykkdistance


Mere spesifikke uttrykkelevation


Engelsk verb: leap

1. leap (om bevegelse) move forward by leaps and bounds


Eksempler med tilsvarende betydningThe horse bounded across the meadow.
The child leapt across the puddle.
Can you jump over the fence?.


Eksempler på anvendelseThe horses leap across the field


Ord med samme betydning (synonymer)bound, jump, spring


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkmove


Mere spesifikke uttrykkbounce, bounce, bound, burst, caper, capriole, curvet, galumph, hop, hop, hop-skip, leapfrog, overleap, pronk, rebound, recoil, resile, reverberate, ricochet, saltate, ski jump, skip, spring, take a hop, vault, vault

2. leap (om endring) pass abruptly from one state or topic to another


Eksempler med tilsvarende betydningLeap into fame.
Jump to a conclusion.
Jump from one thing to another.


Ord med samme betydning (synonymer)jump


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkchange, shift, switch

3. leap (om bevegelse) jump down from an elevated point


Eksempler med tilsvarende betydningThe parachutist didn't want to jump.
Every year, hundreds of people jump off the Golden Gate bridge.
The widow leapt into the funeral pyre.


Ord med samme betydning (synonymer)jump, jump off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkmove

4. leap (om bevegelse) cause to jump or leap


Eksempler med tilsvarende betydningThe trainer jumped the tiger through the hoop.


Eksempler på anvendelseThe men leap the horses across the field


Ord med samme betydning (synonymer)jump


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Medførerbound, jump, leap, spring

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk