Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: explosion

1. explosion (om begivenhet) a violent release of energy caused by a chemical or nuclear reaction


Ord med samme betydning (synonymer)blowup, detonation


Mindre spesifikke uttrykkdischarge


Mere spesifikke uttrykkairburst, backfire, backfire, big bang, blast, blowback, fragmentation, inflation

2. explosion (om handling) the act of exploding or bursting


Eksempler med tilsvarende betydningThe explosion of the firecrackers awoke the children.
The burst of an atom bomb creates enormous radiation aloft.


Ord med samme betydning (synonymer)burst


Mindre spesifikke uttrykkchange of integrity


Mere spesifikke uttrykkdetonation, fulmination

3. explosion (om begivenhet) a sudden great increase


Eksempler med tilsvarende betydningThe population explosion.
The information explosion.


Mindre spesifikke uttrykkincrease

4. explosion (om begivenhet) the noise caused by an explosion


Eksempler med tilsvarende betydningThe explosion was heard a mile away.


Mindre spesifikke uttrykknoise

5. explosion (om kommunikasjon) the terminal forced release of pressure built up during the occlusive phase of a stop consonant


Ord med samme betydning (synonymer)plosion


Mindre spesifikke uttrykkrelease, tone ending


Omfatter disse overordnede uttrykkeneocclusive, plosive, plosive consonant, plosive speech sound, stop, stop consonant

6. explosion (om kommunikasjon) a sudden outburst


Eksempler med tilsvarende betydningAn explosion of laughter.
An explosion of rage.


Mindre spesifikke uttrykkblowup, ebullition, effusion, gush, outburst

7. explosion (om handling) a golf shot from a bunker that typically moves sand as well as the golf ball


Mindre spesifikke uttrykkgolf shot, golf stroke, swing

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk