Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: scramble

1. scramble (om handling) an unceremonious and disorganized struggle


Ord med samme betydning (synonymer)scuffle


Mindre spesifikke uttrykkbattle, struggle

2. scramble (om handling) rushing about hastily in an undignified way


Ord med samme betydning (synonymer)scamper, scurry


Mindre spesifikke uttrykkhaste, hurry, rush, rushing


Engelsk verb: scramble

1. scramble (om bevegelse) to move hurriedly


Eksempler med tilsvarende betydningThe friend scrambled after them.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkgo, locomote, move, travel

2. scramble (om bevegelse) climb awkwardly, as if by scrambling


Ord med samme betydning (synonymer)clamber, shin, shinny, skin, sputter, struggle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkclimb

3. scramble (om relasjon) bring into random order


Eksempler på anvendelseThe chef wants to scramble the eggs


Ord med samme betydning (synonymer)jumble, throw together


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdisarray, disorder


Mere spesifikke uttrykktumble

4. scramble (om relasjon) stir vigorously


Eksempler med tilsvarende betydningBeat the egg whites.
Beat the cream.


Ord med samme betydning (synonymer)beat


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkagitate, commove, disturb, raise up, shake up, stir up, vex


Mere spesifikke uttrykkcream, whip, whisk


Overordnet kategoricookery, cooking, preparation

5. scramble (om endring) make unintelligible


Eksempler med tilsvarende betydningScramble the message so that nobody can understand it.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unscramble

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk