Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk adjektiv: crack

1. crack of the highest quality


Eksempler med tilsvarende betydningAn ace reporter.
A crack shot.
A first-rate golfer.
A super party.
Played top-notch tennis.
An athlete in tiptop condition.
She is absolutely tops.


Ord med samme betydning (synonymer)A-one, ace, first-rate, super, tiptop, top-notch, topnotch, tops


Uttrykk med lignende betydningsuperior


Overordnet anvendelsecolloquialism


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)inferior


Engelsk substantiv: crack

1. crack (om ting) a long narrow opening


Ord med samme betydning (synonymer)cleft, crevice, fissure, scissure


Mindre spesifikke uttrykkgap, opening


Mere spesifikke uttrykkbreak, chap, chink, crevasse, fatigue crack, fault, faulting, fracture, geological fault, rift, shift, slit, split, vent, volcano

2. crack (om gjenstand) a narrow opening


Eksempler med tilsvarende betydningHe opened the window a crack.


Ord med samme betydning (synonymer)gap


Mindre spesifikke uttrykkopening


Mere spesifikke uttrykkblank, lacuna, spark gap

3. crack (om form) a long narrow depression in a surface


Ord med samme betydning (synonymer)chap, cranny, crevice, fissure


Mindre spesifikke uttrykkdepression, impression, imprint

4. crack (om begivenhet) a sudden sharp noise


Eksempler med tilsvarende betydningThe crack of a whip.
He heard the cracking of the ice.
He can hear the snap of a twig.


Ord med samme betydning (synonymer)cracking, snap


Mindre spesifikke uttrykknoise

5. crack (om tilstand) a chance to do something


Eksempler med tilsvarende betydningHe wanted a shot at the champion.


Ord med samme betydning (synonymer)shot


Mindre spesifikke uttrykkchance, opportunity


Overordnet anvendelsecolloquialism

6. crack (om kommunikasjon) witty remark


Ord med samme betydning (synonymer)quip, sally, wisecrack


Mindre spesifikke uttrykkcomment, input, remark

7. crack (om egenskap) a blemish resulting from a break without complete separation of the parts


Eksempler med tilsvarende betydningThere was a crack in the mirror.


Mindre spesifikke uttrykkblemish, defect, mar


Mere spesifikke uttrykkcraze

8. crack (om gjenstand) a purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted; highly addictive


Ord med samme betydning (synonymer)crack cocaine, tornado


Mindre spesifikke uttrykkcocain, cocaine

9. crack (om handling) a usually brief attempt


Eksempler med tilsvarende betydningHe took a crack at it.
I gave it a whirl.


Ord med samme betydning (synonymer)fling, go, offer, pass, whirl


Mindre spesifikke uttrykkattempt, effort, endeavor, endeavour, try

10. crack (om handling) the act of cracking something


Ord med samme betydning (synonymer)cracking, fracture


Mindre spesifikke uttrykkbreak, breakage, breaking


Engelsk verb: crack

1. crack (om endring) become fractured; break or crack on the surface only


Eksempler med tilsvarende betydningThe glass cracked when it was heated.


Eksempler på anvendelseThe glass tubes crack, These glasses crack easily


Ord med samme betydning (synonymer)break, check


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange


Mere spesifikke uttrykkcrack


Utsagnsord med lignende betydningcheck, chink, crack

2. crack (om oppfatninger) make a very sharp explosive sound


Eksempler med tilsvarende betydningHis gun cracked.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkgo, sound

3. crack (om oppfatninger) make a sharp sound


Eksempler med tilsvarende betydningHis fingers snapped.


Ord med samme betydning (synonymer)snap


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkgo, sound

4. crack (om relasjon) hit forcefully; deal a hard blow, making a cracking noise


Eksempler med tilsvarende betydningThe teacher cracked him across the face with a ruler.


Eksempler på anvendelseThe fighter managed to crack his opponent


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Somebody ----s somebody with something


Mindre spesifikke uttrykkhit

5. crack (om endring) pass through (a barrier)


Eksempler med tilsvarende betydningRegistrations cracked through the 30,000 mark in the county.


Ord med samme betydning (synonymer)break through


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkgo across, go through, pass

6. crack (om endring) break partially but keep its integrity


Eksempler med tilsvarende betydningThe glass cracked.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkbreak, check, crack


Mere spesifikke uttrykkalligator, chap, craze

7. crack (om endring) break suddenly and abruptly, as under tension


Eksempler med tilsvarende betydningThe pipe snapped.


Ord med samme betydning (synonymer)snap


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbreak, come apart, fall apart, separate, split up

8. crack (om adferd) gain unauthorized access computers with malicious intentions


Eksempler med tilsvarende betydningShe cracked my password.
Crack a safe.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbreak, break in

9. crack (om følelse) suffer a nervous breakdown


Ord med samme betydning (synonymer)break up, collapse, crack up, crock up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkget, have, suffer, sustain

10. crack (om kommunikasjon) tell spontaneously


Eksempler med tilsvarende betydningCrack a joke.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykknarrate, recite, recount, tell

11. crack (om endring) cause to become cracked


Eksempler med tilsvarende betydningHeat and light cracked the back of the leather chair.


Eksempler på anvendelseThey crack the glass tubes


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkcheck, chink, fissure


Utsagnsord med lignende betydningbreak, check, crack

12. crack (om endring) reduce (petroleum) to a simpler compound by cracking


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbreak down, break up, decompose


Medførercrack


Overordnet kategorichemical science, chemistry

13. crack (om endring) break into simpler molecules by means of heat


Eksempler med tilsvarende betydningThe petroleum cracked.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange


Overordnet kategorichemical science, chemistry

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk