Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: capture

1. capture (om handling) the act of forcibly dispossessing an owner of property


Ord med samme betydning (synonymer)gaining control, seizure


Mindre spesifikke uttrykkacquiring, getting


Mere spesifikke uttrykkapprehension, arrest, catch, collar, conquering, conquest, enslavement, pinch, subjection, subjugation, taking into custody, usurpation

2. capture (om prosess) a process whereby a star or planet holds an object in its gravitational field


Mindre spesifikke uttrykkaction, activity, natural action, natural process

3. capture (om prosess) any process in which an atomic or nuclear system acquires an additional particle


Mindre spesifikke uttrykkaction, activity, natural action, natural process

4. capture (om handling) the act of taking of a person by force


Ord med samme betydning (synonymer)seizure


Mindre spesifikke uttrykkfelony


Mere spesifikke uttrykkabduction, kidnapping, snatch

5. capture (om handling) the removal of an opponent's piece from the chess board


Mindre spesifikke uttrykkchess move


Mere spesifikke uttrykken passant, exchange, exchange


Engelsk verb: capture

1. capture (om tilblivelse) succeed in representing or expressing something intangible


Eksempler med tilsvarende betydningCapture the essence of Spring.
Capture an idea.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkinterpret, represent


Mere spesifikke uttrykkrecapture

2. capture (om følelse) attract; cause to be enamored


Eksempler med tilsvarende betydningShe captured all the men's hearts.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to capture Sue


Ord med samme betydning (synonymer)becharm, beguile, bewitch, captivate, catch, charm, enamor, enamour, enchant, entrance, fascinate, trance


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkappeal, attract


Mere spesifikke uttrykkhold, work

3. capture (om relasjon) succeed in catching or seizing, especially after a chase


Eksempler med tilsvarende betydningWe finally got the suspect.
Did you catch the thief?.


Ord med samme betydning (synonymer)catch, get


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkclutch, prehend, seize


Mere spesifikke uttrykklasso, recapture, retake, rope

4. capture (om forhold) bring about the capture of an elementary particle or celestial body and causing it enter a new orbit


Eksempler med tilsvarende betydningThis nucleus has captured the slow-moving neutrons.
The star captured a comet.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

5. capture (om forhold) take possession of by force, as after an invasion


Eksempler med tilsvarende betydningThe invaders seized the land and property of the inhabitants.
The army seized the town.
The militia captured the castle.


Ord med samme betydning (synonymer)appropriate, conquer, seize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something from somebody


Mindre spesifikke uttrykkarrogate, assume, seize, take over, usurp


Mere spesifikke uttrykkcarry

6. capture (om relasjon) capture as if by hunting, snaring, or trapping


Eksempler med tilsvarende betydningI caught a rabbit in the trap today.


Ord med samme betydning (synonymer)catch


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkacquire, get


Mere spesifikke uttrykkbag, batfowl, ensnare, entrap, frog, hunt, hunt down, rat, run, snare, track down, trammel, trap


Utsagnsord med lignende betydningcatch

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk