Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: fascinate

1. fascinate (om tilstand) cause to be interested or curious


Ord med samme betydning (synonymer)intrigue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkinterest, matter to


Mere spesifikke uttrykkgrab, seize

2. fascinate (om følelse) to render motionless, as with a fixed stare or by arousing terror or awe


Eksempler med tilsvarende betydningThe snake charmer fascinates the cobra.


Ord med samme betydning (synonymer)grip, spellbind, transfix


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkinterest

3. fascinate (om følelse) attract; cause to be enamored


Eksempler med tilsvarende betydningShe captured all the men's hearts.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to fascinate Sue


Ord med samme betydning (synonymer)becharm, beguile, bewitch, captivate, capture, catch, charm, enamor, enamour, enchant, entrance, trance


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkappeal, attract


Mere spesifikke uttrykkhold, work

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk