Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: cream

1. cream (om gruppe) the best people or things in a group


Eksempler med tilsvarende betydningThe cream of England's young men were killed in the Great War.


Ord med samme betydning (synonymer)pick


Mindre spesifikke uttrykkelite, elite group

2. cream (om mat) the part of milk containing the butterfat


Mindre spesifikke uttrykkdairy product


Mere spesifikke uttrykkclotted cream, coffee cream, Devonshire cream, double creme, heavy cream, heavy whipping cream, light cream, light whipping cream, single cream, sour cream, soured cream, whipping cream

3. cream (om gjenstand) toiletry consisting of any of various substances in the form of a thick liquid that have a soothing and moisturizing effect when applied to the skin


Ord med samme betydning (synonymer)emollient, ointment


Mindre spesifikke uttrykktoilet articles, toiletry


Mere spesifikke uttrykkcold cream, coldcream, face cream, hand cream, lanolin, nard, spikenard, sun blocker, sunblock, sunscreen, vanishing cream


Engelsk verb: cream

1. cream (om relasjon) make creamy by beating


Eksempler med tilsvarende betydningCream the butter.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbeat, scramble


Overordnet kategoricookery, cooking, preparation

2. cream (om relasjon) beat thoroughly and conclusively in a competition or fight


Eksempler med tilsvarende betydningWe licked the other team on Sunday!.


Ord med samme betydning (synonymer)bat, clobber, drub, lick, thrash


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbeat, beat out, crush, shell, trounce, vanquish


Utsagnsord med lignende betydningflail, lam, thrash, thresh

3. cream (om relasjon) put on cream, as on one's face or body


Eksempler med tilsvarende betydningShe creams her face every night.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkapply, put on

4. cream (om relasjon) remove from the surface


Eksempler med tilsvarende betydningSkim cream from the surface of milk.


Ord med samme betydning (synonymer)cream off, skim, skim off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkremove, take, take away, withdraw

5. cream (om endring) add cream to one's coffee, for example


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkmodify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk