Engelsk ordbogTip: Firefox tilføjelsen gør det muligt at søge i ordbogen direkte fra browseren.

Engelsk navneord: scramble

1. scramble (om handling) an unceremonious and disorganized struggle


Termer med samme betydning (synonymer)scuffle


Mindre specifikke termerbattle, struggle

2. scramble (om handling) rushing about hastily in an undignified way


Termer med samme betydning (synonymer)scamper, scurry


Mindre specifikke termerhaste, hurry, rush, rushing


Engelsk udsagnsord: scramble

1. scramble (om bevægelse) to move hurriedly


Eksempler med tilsvarende betydningThe friend scrambled after them.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre specifikke termergo, locomote, move, travel

2. scramble (om bevægelse) climb awkwardly, as if by scrambling


Termer med samme betydning (synonymer)clamber, shin, shinny, skin, sputter, struggle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre specifikke termerclimb

3. scramble (om relation) bring into random order


Eksempler på anvendelseThe chef wants to scramble the eggs


Termer med samme betydning (synonymer)jumble, throw together


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdisarray, disorder


Mere specifikke termertumble

4. scramble (om relation) stir vigorously


Eksempler med tilsvarende betydningBeat the egg whites.
Beat the cream.


Termer med samme betydning (synonymer)beat


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termeragitate, commove, disturb, raise up, shake up, stir up, vex


Mere specifikke termercream, whip, whisk


Overordnet emneområdecookery, cooking, preparation

5. scramble (om ændring) make unintelligible


Eksempler med tilsvarende betydningScramble the message so that nobody can understand it.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termeralter, change, modify


Termer med modsat betydning (antonymer)unscramble

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk