Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: sputter

1. sputter (om begivenhet) the noise of something spattering or sputtering explosively


Eksempler med tilsvarende betydningHe heard a spatter of gunfire.


Ord med samme betydning (synonymer)spatter, spattering, splatter, splattering, splutter, sputtering


Mindre spesifikke uttrykknoise

2. sputter (om kommunikasjon) an utterance (of words) with spitting sounds (as in rage)


Ord med samme betydning (synonymer)splutter


Mindre spesifikke uttrykkutterance, vocalization


Engelsk verb: sputter

1. sputter (om oppfatninger) make an explosive sound


Eksempler med tilsvarende betydningSputtering engines.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkpop

2. sputter (om endring) cause to undergo a process in which atoms are removed


Eksempler med tilsvarende betydningThe solar wind protons must sputter away the surface atoms of the dust.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

3. sputter (om bevegelse) climb awkwardly, as if by scrambling


Ord med samme betydning (synonymer)clamber, scramble, shin, shinny, skin, struggle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkclimb

4. sputter (om kommunikasjon) utter with a spitting sound, as if in a rage


Eksempler på anvendelseCars sputter in the streets , The streets sputter with cars


Ord med samme betydning (synonymer)splutter


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkemit, let loose, let out, utter

5. sputter (i anatomi) spit up in an explosive manner


Ord med samme betydning (synonymer)spit out, splutter


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcough out, cough up, expectorate, spit out, spit up

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk