Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: spread out

1. spread out (om bevegelse) move outward


Eksempler med tilsvarende betydningThe soldiers fanned out.


Ord med samme betydning (synonymer)diffuse, fan out, spread


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdistribute, spread


Mere spesifikke uttrykkbleed, creep, mantle, percolate, run

2. spread out (om relasjon) set out or stretch in a line, succession, or series


Eksempler med tilsvarende betydningThe houses were strung out in a long row.


Ord med samme betydning (synonymer)string out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkarrange, set up

3. spread out (om bevegelse) strew or distribute over an area


Eksempler med tilsvarende betydningHe spread fertilizer over the lawn.
Scatter cards across the table.


Ord med samme betydning (synonymer)scatter, spread


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkcirculate, distribute, pass around, pass on


Mere spesifikke uttrykkbirdlime, circumfuse, distribute, lime, manure, muck

4. spread out (om bevegelse) extend in one or more directions


Eksempler med tilsvarende betydningThe dough expands.


Ord med samme betydning (synonymer)expand


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkgrow


Mere spesifikke uttrykkbush out, dispread


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)shrink, contract

5. spread out (om bevegelse) turn outward


Eksempler med tilsvarende betydningThese birds can splay out their toes.
Ballet dancers can rotate their legs out by 90 degrees.


Ord med samme betydning (synonymer)rotate, splay, turn out


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkturn

6. spread out (om bevegelse) move away from each other


Eksempler med tilsvarende betydningThe crowds dispersed.
The children scattered in all directions when the teacher approached.


Ord med samme betydning (synonymer)disperse, dissipate, scatter


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkpart, separate, split


Mere spesifikke uttrykkaerosolise, aerosolize, break, volley

7. spread out (om relasjon) spread out or open from a closed or folded state


Eksempler med tilsvarende betydningOpen the map.
Spread your arms.


Ord med samme betydning (synonymer)open, spread, unfold


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkundo


Mere spesifikke uttrykkbutterfly, divaricate, exfoliate, grass, splay, uncross


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)fold, fold up, turn up

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk