Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: disperse

1. disperse (om relasjon) distribute loosely


Eksempler med tilsvarende betydningHe scattered gun powder under the wagon.


Ord med samme betydning (synonymer)dot, dust, scatter, sprinkle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkdischarge


Mere spesifikke uttrykkaerosolise, aerosolize, bespangle, plash, spatter, splash, splash, splatter, splosh, splosh, spray, spray, sprinkle, swash

2. disperse (om bevegelse) to cause to separate and go in different directions


Eksempler med tilsvarende betydningShe waved her hand and scattered the crowds.


Ord med samme betydning (synonymer)break up, dispel, dissipate, scatter


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdivide, separate


Mere spesifikke uttrykkdisband

3. disperse (om endring) cause to separate


Eksempler med tilsvarende betydningBreak up kidney stones.
Disperse particles.


Ord med samme betydning (synonymer)break up, scatter


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchange integrity


Mere spesifikke uttrykkbackscatter

4. disperse (om bevegelse) move away from each other


Eksempler med tilsvarende betydningThe crowds dispersed.
The children scattered in all directions when the teacher approached.


Ord med samme betydning (synonymer)dissipate, scatter, spread out


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkpart, separate, split


Mere spesifikke uttrykkaerosolise, aerosolize, break, volley

5. disperse (om relasjon) separate (light) into spectral rays


Eksempler med tilsvarende betydningThe prosm disperses light.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkseparate

6. disperse (om kommunikasjon) cause to become widely known


Eksempler med tilsvarende betydningSpread information.
Circulate a rumor.
Broadcast the news.


Ord med samme betydning (synonymer)broadcast, circularise, circularize, circulate, diffuse, disseminate, distribute, pass around, propagate, spread


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkair, bare, publicise, publicize


Mere spesifikke uttrykkcarry, generalise, generalize, podcast, popularise, popularize, run, sow, vulgarise, vulgarize


Medførercirculate, go around, spread


Utsagnsord med lignende betydningcirculate, go around, spread

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk