Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: scatter

1. scatter (om egenskap) a haphazard distribution in all directions


Ord med samme betydning (synonymer)spread


Mindre spesifikke uttrykkdispersion, distribution


Mere spesifikke uttrykkdiffuseness

2. scatter (om handling) the act of scattering


Ord med samme betydning (synonymer)scattering, strewing


Mindre spesifikke uttrykkspread, spreading


Engelsk verb: scatter

1. scatter (om bevegelse) to cause to separate and go in different directions


Eksempler med tilsvarende betydningShe waved her hand and scattered the crowds.


Ord med samme betydning (synonymer)break up, dispel, disperse, dissipate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdivide, separate


Mere spesifikke uttrykkdisband

2. scatter (om bevegelse) move away from each other


Eksempler med tilsvarende betydningThe crowds dispersed.
The children scattered in all directions when the teacher approached.


Ord med samme betydning (synonymer)disperse, dissipate, spread out


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkpart, separate, split


Mere spesifikke uttrykkaerosolise, aerosolize, break, volley

3. scatter (om relasjon) distribute loosely


Eksempler med tilsvarende betydningHe scattered gun powder under the wagon.


Eksempler på anvendelseThey scatter sugar over the cake


Ord med samme betydning (synonymer)disperse, dot, dust, sprinkle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkdischarge


Mere spesifikke uttrykkaerosolise, aerosolize, bespangle, plash, spatter, splash, splash, splatter, splosh, splosh, spray, spray, sprinkle, swash

4. scatter (om relasjon) sow by scattering


Eksempler med tilsvarende betydningScatter seeds.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkseed, sow

5. scatter (om endring) cause to separate


Eksempler med tilsvarende betydningBreak up kidney stones.
Disperse particles.


Ord med samme betydning (synonymer)break up, disperse


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchange integrity


Mere spesifikke uttrykkbackscatter

6. scatter (om bevegelse) strew or distribute over an area


Eksempler med tilsvarende betydningHe spread fertilizer over the lawn.
Scatter cards across the table.


Ord med samme betydning (synonymer)spread, spread out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkcirculate, distribute, pass around, pass on


Mere spesifikke uttrykkbirdlime, circumfuse, distribute, lime, manure, muck

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk