Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk verb: exfoliate

1. exfoliate (om relasjon) spread by opening the leaves of


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkopen, spread, spread out, unfold

2. exfoliate (om relasjon) cast off in scales, laminae, or splinters


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcast, cast off, drop, shake off, shed, throw, throw away, throw off

3. exfoliate (om relasjon) remove the surface, in scales or laminae


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkpeel off

4. exfoliate (om relasjon) come off in a very thin piece


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkbreak away, break off, chip, chip off, come off

5. exfoliate (om endring) grow by producing or unfolding leaves


Eksempler med tilsvarende betydningPlants exfoliate.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkgrow

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk