Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: get up

1. get up (om bevegelse) rise to one's feet


Eksempler med tilsvarende betydningThe audience got up and applauded.


Eksempler på anvendelseSam and Sue get up


Ord med samme betydning (synonymer)arise, rise, stand up, uprise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange posture


Mere spesifikke uttrykktake the floor


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)lie down, sit down, sit, lie

2. get up (i anatomi) get up and out of bed


Eksempler med tilsvarende betydningI get up at 7 A.M. every day.
They rose early.
He uprose at night.


Ord med samme betydning (synonymer)arise, rise, turn out, uprise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)crawl in, go to bed, go to sleep, hit the hay, hit the sack, kip down, sack out, turn in, bed, retire

3. get up (om bevegelse) raise from a lower to a higher position


Eksempler med tilsvarende betydningRaise your hands.
Lift a load.


Eksempler på anvendelseThe men get up the chairs


Ord med samme betydning (synonymer)bring up, elevate, lift, raise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s something.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkdisplace, move


Mere spesifikke uttrykkboost, chin, chin up, erect, gather up, get up, heighten, hike, hike up, hoist, hoist, hoist, jack, jack up, kick up, leaven, levitate, lift, lift up, pick up, pinnacle, prove, pump, raise, rear, run up, shoulder, skid, trice, trice up, underlay, wind


Medførerarise, come up, go up, lift, move up, rise, uprise


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)bring down, let down, lower, take down, get down

4. get up (i anatomi) cause to rise


Eksempler med tilsvarende betydningThe sergeant got us up at 2 A.M..


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbring up, elevate, get up, lift, raise

5. get up (i anatomi) develop


Eksempler med tilsvarende betydningWe worked up an as of an appetite.


Ord med samme betydning (synonymer)work up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkacquire, develop, get, grow, produce

6. get up (i anatomi) put on special clothes to appear particularly appealing and attractive


Eksempler med tilsvarende betydningShe never dresses up, even when she goes to the opera.
The young girls were all fancied up for the party.


Ord med samme betydning (synonymer)attire, deck out, deck up, dress up, fancy up, fig out, fig up, gussy up, overdress, prink, rig out, tog out, tog up, trick out, trick up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdress, get dressed


Mere spesifikke uttrykkbedizen, dizen, dress, enrobe, plume, prank, preen, primp, tart up


Utsagnsord med lignende betydningcostume, dress, dress up, dress up


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)dress down, underdress

7. get up (om tilblivelse) arrange by systematic planning and united effort


Eksempler med tilsvarende betydningMachinate a plot.
Organize a strike.
Devise a plan to take over the director's office.


Ord med samme betydning (synonymer)devise, machinate, organise, organize, prepare


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkinitiate, pioneer


Mere spesifikke uttrykkembattle, lay, mount, put on, sandwich, set up, spatchcock

8. get up (om erkjendelse) study intensively, as before an exam


Eksempler med tilsvarende betydningI had to bone up on my Latin verbs before the final exam.


Ord med samme betydning (synonymer)bone, bone up, cram, drum, grind away, mug up, swot, swot up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkhit the books, study


Utsagnsord med lignende betydningcram

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk