Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: heighten

1. heighten (om endring) become more extreme


Eksempler med tilsvarende betydningThe tension heightened.


Ord med samme betydning (synonymer)rise


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkincrease

2. heighten (om endring) make more extreme; raise in quantity, degree, or intensity


Eksempler med tilsvarende betydningHeightened interest.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkincrease

3. heighten (om endring) increase


Eksempler med tilsvarende betydningThis will enhance your enjoyment.
Heighten the tension.


Ord med samme betydning (synonymer)enhance, raise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcompound, deepen, heighten, intensify


Mere spesifikke uttrykkpotentiate

4. heighten (om bevegelse) increase the height of


Eksempler med tilsvarende betydningThe athletes kept jumping over the steadily heightened bars.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbring up, elevate, get up, lift, raise

5. heighten (om endring) make (one's senses) more acute


Eksempler med tilsvarende betydningThis drug will sharpen your vision.


Ord med samme betydning (synonymer)sharpen


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcompound, deepen, heighten, intensify


Mere spesifikke uttrykksubtilise, subtilize

6. heighten (om endring) make more intense, stronger, or more marked


Eksempler med tilsvarende betydningThe efforts were intensified.
Her rudeness intensified his dislike for her.
Pot smokers claim it heightens their awareness.
This event only deepened my convictions.


Ord med samme betydning (synonymer)compound, deepen, intensify


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkincrease


Mere spesifikke uttrykkamplify, enhance, fan, heat up, heighten, heighten, hot up, raise, screw up, sharpen, sharpen


Medførerdeepen, intensify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk