Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk udsagnsord: get up

1. get up (om bevægelse) rise to one's feet


Eksempler med tilsvarende betydningThe audience got up and applauded.


Eksempler på anvendelseSam and Sue get up


Termer med samme betydning (synonymer)arise, rise, stand up, uprise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerchange posture


Mere specifikke termertake the floor


Termer med modsat betydning (antonymer)lie down, sit down, sit, lie

2. get up (i anatomi) get up and out of bed


Eksempler med tilsvarende betydningI get up at 7 A.M. every day.
They rose early.
He uprose at night.


Termer med samme betydning (synonymer)arise, rise, turn out, uprise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Termer med modsat betydning (antonymer)crawl in, go to bed, go to sleep, hit the hay, hit the sack, kip down, sack out, turn in, bed, retire

3. get up (om bevægelse) raise from a lower to a higher position


Eksempler med tilsvarende betydningRaise your hands.
Lift a load.


Eksempler på anvendelseThe men get up the chairs


Termer med samme betydning (synonymer)bring up, elevate, lift, raise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s something.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerdisplace, move


Mere specifikke termerboost, chin, chin up, erect, gather up, get up, heighten, hike, hike up, hoist, hoist, hoist, jack, jack up, kick up, leaven, levitate, lift, lift up, pick up, pinnacle, prove, pump, raise, rear, run up, shoulder, skid, trice, trice up, underlay, wind


Medførerarise, come up, go up, lift, move up, rise, uprise


Termer med modsat betydning (antonymer)bring down, let down, lower, take down, get down

4. get up (i anatomi) cause to rise


Eksempler med tilsvarende betydningThe sergeant got us up at 2 A.M..


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerbring up, elevate, get up, lift, raise

5. get up (i anatomi) develop


Eksempler med tilsvarende betydningWe worked up an as of an appetite.


Termer med samme betydning (synonymer)work up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termeracquire, develop, get, grow, produce

6. get up (i anatomi) put on special clothes to appear particularly appealing and attractive


Eksempler med tilsvarende betydningShe never dresses up, even when she goes to the opera.
The young girls were all fancied up for the party.


Termer med samme betydning (synonymer)attire, deck out, deck up, dress up, fancy up, fig out, fig up, gussy up, overdress, prink, rig out, tog out, tog up, trick out, trick up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerdress, get dressed


Mere specifikke termerbedizen, dizen, dress, enrobe, plume, prank, preen, primp, tart up


Udsagnsord med lignende betydningcostume, dress, dress up, dress up


Termer med modsat betydning (antonymer)dress down, underdress

7. get up (om tilvejebringelse) arrange by systematic planning and united effort


Eksempler med tilsvarende betydningMachinate a plot.
Organize a strike.
Devise a plan to take over the director's office.


Termer med samme betydning (synonymer)devise, machinate, organise, organize, prepare


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerinitiate, pioneer


Mere specifikke termerembattle, lay, mount, put on, sandwich, set up, spatchcock

8. get up (om erkendelse) study intensively, as before an exam


Eksempler med tilsvarende betydningI had to bone up on my Latin verbs before the final exam.


Termer med samme betydning (synonymer)bone, bone up, cram, drum, grind away, mug up, swot, swot up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerhit the books, study


Udsagnsord med lignende betydningcram

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk