Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: overtake

1. overtake (om konkurranse) catch up with and possibly overtake


Eksempler med tilsvarende betydningThe Rolls Royce caught us near the exit ramp.


Ord med samme betydning (synonymer)catch, catch up with


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s something


Kan forårsakecompete, contend, vie


Utsagnsord med lignende betydningcatch

2. overtake (om bevegelse) travel past


Eksempler med tilsvarende betydningThe sports car passed all the trucks.


Eksempler på anvendelseThese cars won't overtake


Ord med samme betydning (synonymer)overhaul, pass


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkadvance, go on, march on, move on, pass on, progress


Mere spesifikke uttrykkclear, get by, top

3. overtake (om følelse) overcome, as with emotions or perceptual stimuli


Ord med samme betydning (synonymer)overcome, overpower, overwhelm, sweep over, whelm


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkarouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise


Mere spesifikke uttrykkbenight, clutch, devastate, get hold of, kill, knock out, lock, seize, stagger

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk