Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: march on

1. march on (om bevegelse) move forward, also in the metaphorical sense


Eksempler med tilsvarende betydningTime marches on.


Ord med samme betydning (synonymer)advance, go on, move on, pass on, progress


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkgo, locomote, move, travel


Mere spesifikke uttrykkclose in, creep up, draw in, edge, elapse, encroach, forge, glide by, go along, go by, impinge, inch, infringe, lapse, overhaul, overtake, pass, pass, penetrate, plough on, press on, push on, rachet up, ratchet, ratchet down, slide by, slip away, slip by, sneak up, string, string along


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)draw back, move back, pull away, pull back, recede, retreat, withdraw, retire

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk