Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk udsagnsord: go away

1. go away (om bevægelse) move away from a place into another direction


Eksempler med tilsvarende betydningGo away before I start to cry.
The train departs at noon.


Termer med samme betydning (synonymer)depart, go


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerexit, get out, go out, leave


Mere specifikke termerblow, shove along, shove off


Termer med modsat betydning (antonymer)come, come up

2. go away (om bevægelse) go away from a place


Eksempler med tilsvarende betydningAt what time does your train leave?.
She didn't leave until midnight.
The ship leaves at midnight.


Eksempler på anvendelseSam and Sue go away


Termer med samme betydning (synonymer)go forth, leave


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mere specifikke termerabandon, beetle off, bolt, bolt out, break away, bugger off, bunk, buzz off, come away, decamp, depart, depart, desert, empty, escape, fly the coop, fuck off, get, get out, go out, go out, head for the hills, hightail, hightail it, lam, linger, part, pop off, pull out, quit, ride away, ride off, run, run away, run off, run out, rush away, rush off, scarper, scat, scram, set forth, set off, set out, skip, slip away, sneak away, sneak off, sneak out, start, start out, steal away, take leave, take off, take to the woods, tarry, turn tail, vacate, vamoose, walk away, walk off, walk out


Udsagnsord med lignende betydningdepart, exit, get out, go out, leave, leave, pull up stakes


Termer med modsat betydning (antonymer)arrive, come, get

3. go away (om opfattelse) become invisible or unnoticeable


Eksempler med tilsvarende betydningThe effect vanished when day broke.


Eksempler på anvendelseThe moon will soon go away


Termer med samme betydning (synonymer)disappear, vanish


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termercease, end, finish, stop, terminate


Mere specifikke termerbob under, clear, dematerialise, dematerialize

4. go away (om ændring) get lost, as without warning or explanation


Eksempler med tilsvarende betydningHe disappeared without a trace.


Eksempler på anvendelseThese cars won't go away


Termer med samme betydning (synonymer)disappear, vanish


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mere specifikke termerabsent, blow over, desorb, die, die off, die out, evanesce, fade, fade, fall, fall away, fall off, fleet, go, pass, pass off, remove, skip town, take a powder, wither


Termer med modsat betydning (antonymer)appear

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk