Engelsk ordbogTip: Firefox tilføjelsen gør det muligt at søge i ordbogen direkte fra browseren.

Engelsk udsagnsord: break away

1. break away (om bevægelse) move away or escape suddenly


Eksempler med tilsvarende betydningThe horses broke from the stable.
Three inmates broke jail.
Nobody can break out--this prison is high security.


Termer med samme betydning (synonymer)break, break out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerbreak loose, escape, get away


Udsagnsord med lignende betydningbreak

2. break away (om relation) break off (a piece from a whole)


Eksempler med tilsvarende betydningHer tooth chipped.


Termer med samme betydning (synonymer)break off, chip, chip off, come off


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termerdivide, part, separate


Mere specifikke termerexfoliate, flake, flake off, peel, peel off

3. break away (om adfærd) interrupt a continued activity


Eksempler med tilsvarende betydningShe had broken with the traditional patterns.


Termer med samme betydning (synonymer)break


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerbreak, break up, part, separate, split, split up

4. break away (om adfærd) withdraw from an organization or communion


Eksempler med tilsvarende betydningAfter the break up of the Soviet Union, many republics broke away.


Termer med samme betydning (synonymer)secede, splinter


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerbreak, break up, part, separate, split, split up

5. break away (om bevægelse) flee; take to one's heels; cut and run


Eksempler med tilsvarende betydningIf you see this man, run!.
The burglars escaped before the police showed up.


Termer med samme betydning (synonymer)bunk, escape, fly the coop, head for the hills, hightail it, lam, run, run away, scarper, scat, take to the woods, turn tail


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termergo away, go forth, leave


Mere specifikke termerflee, fly, skedaddle, take flight

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk