Engelsk ordbogTip: I de fleste browsere kan man slå et hvilket som helst ord op blot ved at dobbelt-klikke på det.

Engelsk udsagnsord: depart

1. depart (om bevægelse) move away from a place into another direction


Eksempler med tilsvarende betydningGo away before I start to cry.
The train departs at noon.


Termer med samme betydning (synonymer)go, go away


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerexit, get out, go out, leave


Mere specifikke termerblow, shove along, shove off


Termer med modsat betydning (antonymer)come, come up

2. depart (om tilstand) be at variance with; be out of line with


Termer med samme betydning (synonymer)deviate, diverge, vary


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termerdiffer


Mere specifikke termeraberrate, aberrate, belie, contradict, negate


Termer med modsat betydning (antonymer)conform

3. depart (om bevægelse) leave


Eksempler med tilsvarende betydningThe family took off for Florida.


Eksempler på anvendelseThese cars won't depart


Termer med samme betydning (synonymer)part, set forth, set off, set out, start, start out, take off


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termergo away, go forth, leave


Mere specifikke termerblaze, blaze out, lift off, roar off, sally forth, sally out, take off

4. depart (om bevægelse) go away or leave


Termer med samme betydning (synonymer)quit, take leave


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termergo away, go forth, leave


Mere specifikke termerbeat a retreat, break camp, congee, decamp, plump out, walk out of


Termer med modsat betydning (antonymer)stay

5. depart (om adfærd) remove oneself from an association with or participation in


Eksempler med tilsvarende betydningShe wants to leave.
The teenager left home.
She left her position with the Red Cross.
He left the Senate after two terms.
After 20 years with the same company, she pulled up stakes.


Termer med samme betydning (synonymer)leave, pull up stakes


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termerchange


Mere specifikke termerdrop out, leave office, quit, resign, step down


Udsagnsord med lignende betydninggo away, go forth, leave

6. depart (om bevægelse) wander from a direct or straight course


Termer med samme betydning (synonymer)digress, sidetrack, straggle


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerdeviate, divert

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk