Engelsk ordbog



Tip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk navneord: desert

1. desert (om sted) arid land with little or no vegetation


Mindre specifikke termerbiome, parcel, parcel of land, piece of ground, piece of land, tract


Eksempler på forekomster af mere specifikke termerAn Nafud, An Nefud, Ar Rimsal, Arabian Desert, Arabian Desert, Atacama Desert, Australian Desert, Black Rock Desert, Chihuahuan Desert, Colorado Desert, Dahna, Dasht-e-Kavir, Dasht-e-Lut, Death Valley, Eastern Desert, Gibson Desert, Gila Desert, Gobi, Gobi Desert, Great Arabian Desert, Great Australian Desert, Great Indian Desert, Great Salt Desert, Great Sandy Desert, Great Sandy Desert, Great Victoria Desert, Kalahari, Kalahari Desert, Kara Kum, Kavir Desert, Kizil Kum, Kyzyl Kum, Libyan Desert, Lut Desert, Mohave, Mohave Desert, Mojave, Mojave Desert, Nafud, Namib Desert, Nefud, Negev, Negev Desert, Nubian Desert, Painted Desert, Patagonian Desert, Qara Qum, Qizil Qum, Rub al-Khali, Sahara, Sahara Desert, Simpson Desert, Sinai, Sinai Desert, Sonoran Desert, Syrian Desert, Taklamakan Desert, Taklimakan Desert, Thar Desert, Turkestan Desert


Omfatter disse specifikke termeroasis


Engelsk udsagnsord: desert

1. desert (om erkendelse) leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch


Eksempler med tilsvarende betydningThe mother deserted her children.


Eksempler på anvendelseSam cannot desert Sue


Termer med samme betydning (synonymer)abandon, desolate, forsake


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerleave


Mere specifikke termerditch, expose, maroon, strand, walk out

2. desert (om adfærd) desert (a cause, a country or an army), often in order to join the opposing cause, country, or army


Eksempler med tilsvarende betydningIf soldiers deserted Hitler's army, they were shot.


Termer med samme betydning (synonymer)defect


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerflee, fly, take flight


Mere specifikke termerrat


Kan forårsagedissent, protest, resist

3. desert (om bevægelse) leave behind


Eksempler med tilsvarende betydningThe students deserted the campus after the end of exam period.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termergo away, go forth, leave









Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk