Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: digest

1. digest (om kommunikasjon) a periodical that summarizes the news


Mindre spesifikke uttrykkperiodical

2. digest (om kommunikasjon) something that is compiled (as into a single book or file)


Ord med samme betydning (synonymer)compilation


Mindre spesifikke uttrykkcollection, compendium


Engelsk verb: digest

1. digest (om forbruk, inntak eller anvendelse) convert food into absorbable substances


Eksempler med tilsvarende betydningI cannot digest milk products.


Eksempler på anvendelseThe chefs digest the vegetables


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkprocess, treat


Mere spesifikke uttrykkpredigest, stomach


Kan forårsakeconsume, have, ingest, take, take in


Utsagnsord med lignende betydningdigest

2. digest (om erkjendelse) arrange and integrate in the mind


Eksempler med tilsvarende betydningI cannot digest all this information.


Eksempler på anvendelseSam and Sue digest the movie


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkapprehend, compass, comprehend, dig, get the picture, grasp, grok, savvy

3. digest (om erkjendelse) put up with something or somebody unpleasant


Eksempler med tilsvarende betydningI cannot bear his constant criticism.
The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks.
He learned to tolerate the heat.
She stuck out two years in a miserable marriage.


Ord med samme betydning (synonymer)abide, bear, brook, endure, put up, stand, stick out, stomach, suffer, support, tolerate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkallow, countenance, let, permit


Mere spesifikke uttrykkaccept, bear up, hold still for, live with, pay, sit out, stand for, swallow, take a joke, take lying down


Utsagnsord med lignende betydningsuffer

4. digest (om endring) become assimilated into the body


Eksempler med tilsvarende betydningProtein digests in a few hours.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange


Utsagnsord med lignende betydningdigest

5. digest (om endring) systematize, as by classifying and summarizing


Eksempler med tilsvarende betydningThe government digested the entire law into a code.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykksystematise, systematize, systemise, systemize

6. digest (om endring) soften or disintegrate, as by undergoing exposure to heat or moisture


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdisintegrate


Utsagnsord med lignende betydningdigest

7. digest (om endring) make more concise


Eksempler med tilsvarende betydningCondense the contents of a book into a summary.


Ord med samme betydning (synonymer)concentrate, condense


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkabbreviate, abridge, contract, cut, foreshorten, reduce, shorten


Mere spesifikke uttrykkcapsule, capsulise, capsulize, encapsulate, telescope

8. digest (om endring) soften or disintegrate by means of chemical action, heat, or moisture


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbreak down, break up, decompose


Utsagnsord med lignende betydningdigest

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk