Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: shorten

1. shorten (om endring) make shorter than originally intended; reduce or retrench in length or duration


Eksempler med tilsvarende betydningHe shortened his trip due to illness.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbring down, cut, cut back, cut down, reduce, trim, trim back, trim down


Mere spesifikke uttrykkclip, curtail, cut short, cut short, foreshorten, syncopate, truncate


Medførershorten


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)lengthen

2. shorten (om endring) reduce in scope while retaining essential elements


Eksempler med tilsvarende betydningThe manuscript must be shortened.


Ord med samme betydning (synonymer)abbreviate, abridge, contract, cut, foreshorten, reduce


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, lessen, minify


Mere spesifikke uttrykkbowdlerise, bowdlerize, castrate, concentrate, condense, digest, expurgate, shorten


Utsagnsord med lignende betydningcut, edit, edit out


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)elaborate, expatiate, expound, lucubrate, dilate, exposit, flesh out, enlarge, expand

3. shorten (om endring) make short or shorter


Eksempler med tilsvarende betydningShorten the skirt.
Shorten the rope by a few inches.


Eksempler på anvendelseThey shorten their hair


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkcut

4. shorten (om endring) become short or shorter


Eksempler med tilsvarende betydningIn winter, the days shorten.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, diminish, fall, lessen


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)lengthen

5. shorten (om endring) edit by omitting or modifying parts considered indelicate


Eksempler med tilsvarende betydningBowdlerize a novel.


Eksempler på anvendelseThey won't shorten the story


Ord med samme betydning (synonymer)bowdlerise, bowdlerize, castrate, expurgate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkabbreviate, abridge, contract, cut, foreshorten, reduce, shorten

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk