Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: abridge

1. abridge (om endring) reduce in scope while retaining essential elements


Eksempler med tilsvarende betydningThe manuscript must be shortened.


Eksempler på anvendelseThey won't abridge the story


Ord med samme betydning (synonymer)abbreviate, contract, cut, foreshorten, reduce, shorten


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, lessen, minify


Mere spesifikke uttrykkbowdlerise, bowdlerize, castrate, concentrate, condense, digest, expurgate, shorten


Utsagnsord med lignende betydningcut, edit, edit out


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)elaborate, expatiate, expound, lucubrate, dilate, exposit, flesh out, enlarge, expand

2. abridge (om endring) lessen, diminish, or curtail


Eksempler med tilsvarende betydningThe new law might abridge our freedom of expression.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcurb, curtail, cut back, restrict

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk