Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: belt

1. belt (om gjenstand) endless loop of flexible material between two rotating shafts or pulleys


Mindre spesifikke uttrykkloop


Mere spesifikke uttrykkband, caterpillar track, caterpillar tread, conveyer, conveyer belt, conveyor, conveyor belt, driving belt, fan belt, track, transporter


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenebelting

2. belt (om gjenstand) a band to tie or buckle around the body (usually at the waist)


Mindre spesifikke uttrykkaccessory, accouterment, accoutrement


Mere spesifikke uttrykkbaldric, baldrick, cartridge belt, holster, life belt, money belt, safety belt, safety harness, Sam Browne belt


Omfatter disse spesifikke uttrykkbelt buckle


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenebelting

3. belt (om sted) an elongated region where a specific condition or characteristic is found


Eksempler med tilsvarende betydningA belt of high pressure.


Mindre spesifikke uttrykkpart, region


Mere spesifikke uttrykkasteroid belt, greenbelt, greenway


Eksempler på mere spesifikke uttrykkBible Belt, Corn Belt, Van Allen belt

4. belt (om begivenhet) a vigorous blow


Eksempler med tilsvarende betydningThe sudden knock floored him.
He took a bash right in his face.
He got a bang on the head.


Ord med samme betydning (synonymer)bang, bash, knock, smash


Mindre spesifikke uttrykkblow, bump

5. belt (om ting) a path or strip (as cut by one course of mowing)


Ord med samme betydning (synonymer)swath


Mindre spesifikke uttrykkcourse, path, track

6. belt (om gjenstand) ammunition (usually of small caliber) loaded in flexible linked strips for use in a machine gun


Ord med samme betydning (synonymer)belt ammunition, belted ammunition


Mindre spesifikke uttrykkammo, ammunition

7. belt (om handling) the act of hitting vigorously


Eksempler med tilsvarende betydningHe gave the table a whack.


Ord med samme betydning (synonymer)knock, rap, whack, whang


Mindre spesifikke uttrykkblow


Engelsk verb: belt

1. belt (om tilblivelse) sing loudly and forcefully


Ord med samme betydning (synonymer)belt out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykksing

2. belt (om relasjon) deliver a blow to


Eksempler med tilsvarende betydningHe belted his opponent.


Eksempler på anvendelseThe fighter managed to belt his opponent


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkhit

3. belt (om relasjon) fasten with a belt


Eksempler med tilsvarende betydningBelt your trousers.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkfasten, fix, secure


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unbelt

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk