Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: rap

1. rap (om kommunikasjon) a reproach for some lapse or misdeed


Eksempler med tilsvarende betydningHe took the blame for it.
It was a bum rap.


Ord med samme betydning (synonymer)blame


Mindre spesifikke uttrykkreproach

2. rap (om begivenhet) a gentle blow


Ord med samme betydning (synonymer)strike, tap


Mindre spesifikke uttrykkblow, bump

3. rap (om begivenhet) the sound made by a gentle blow


Ord med samme betydning (synonymer)pat, tap


Mindre spesifikke uttrykksound


Mere spesifikke uttrykkpitter-patter

4. rap (om kommunikasjon) voluble conversation


Mindre spesifikke uttrykkconversation


Overordnet anvendelsecolloquialism

5. rap (om kommunikasjon) genre of African-American music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment; several forms of rap have emerged


Ord med samme betydning (synonymer)hip-hop, rap music


Mindre spesifikke uttrykkAfrican-American music, black music, popular music, popular music genre

6. rap (om handling) the act of hitting vigorously


Eksempler med tilsvarende betydningHe gave the table a whack.


Ord med samme betydning (synonymer)belt, knock, whack, whang


Mindre spesifikke uttrykkblow


Engelsk verb: rap

1. rap (om relasjon) strike sharply


Eksempler med tilsvarende betydningRap him on the knuckles.


Ord med samme betydning (synonymer)knap


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkstrike


Mere spesifikke uttrykkknock

2. rap (om oppfatninger) make light, repeated taps on a surface


Eksempler med tilsvarende betydningHe was tapping his fingers on the table impatiently.


Ord med samme betydning (synonymer)knock, pink, tap


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkgo, sound

3. rap (om tilblivelse) perform rap music


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkperform


Overordnet kategorimusic

4. rap (om kommunikasjon) talk volubly


Eksempler på anvendelseSam and Sue rap


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkspeak, talk

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk