Engelsk ordbog



Tip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk navneord: belt

1. belt (om genstand) endless loop of flexible material between two rotating shafts or pulleys


Mindre specifikke termerloop


Mere specifikke termerband, caterpillar track, caterpillar tread, conveyer, conveyer belt, conveyor, conveyor belt, driving belt, fan belt, track, transporter


Vedrører disse specifikke termerbelting

2. belt (om genstand) a band to tie or buckle around the body (usually at the waist)


Mindre specifikke termeraccessory, accouterment, accoutrement


Mere specifikke termerbaldric, baldrick, cartridge belt, holster, life belt, money belt, safety belt, safety harness, Sam Browne belt


Omfatter disse specifikke termerbelt buckle


Vedrører disse specifikke termerbelting

3. belt (om sted) an elongated region where a specific condition or characteristic is found


Eksempler med tilsvarende betydningA belt of high pressure.


Mindre specifikke termerpart, region


Mere specifikke termerasteroid belt, greenbelt, greenway


Eksempler på forekomster af mere specifikke termerBible Belt, Corn Belt, Van Allen belt

4. belt (om begivenhed) a vigorous blow


Eksempler med tilsvarende betydningThe sudden knock floored him.
He took a bash right in his face.
He got a bang on the head.


Termer med samme betydning (synonymer)bang, bash, knock, smash


Mindre specifikke termerblow, bump

5. belt (om ting) a path or strip (as cut by one course of mowing)


Termer med samme betydning (synonymer)swath


Mindre specifikke termercourse, path, track

6. belt (om genstand) ammunition (usually of small caliber) loaded in flexible linked strips for use in a machine gun


Termer med samme betydning (synonymer)belt ammunition, belted ammunition


Mindre specifikke termerammo, ammunition

7. belt (om handling) the act of hitting vigorously


Eksempler med tilsvarende betydningHe gave the table a whack.


Termer med samme betydning (synonymer)knock, rap, whack, whang


Mindre specifikke termerblow


Engelsk udsagnsord: belt

1. belt (om tilvejebringelse) sing loudly and forcefully


Termer med samme betydning (synonymer)belt out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termersing

2. belt (om relation) deliver a blow to


Eksempler med tilsvarende betydningHe belted his opponent.


Eksempler på anvendelseThe fighter managed to belt his opponent


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerhit

3. belt (om relation) fasten with a belt


Eksempler med tilsvarende betydningBelt your trousers.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerfasten, fix, secure


Termer med modsat betydning (antonymer)unbelt









Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2022 onlineordbog.dk