Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: get across

1. get across (om kommunikasjon) communicate successfully


Eksempler med tilsvarende betydningI couldn't get across the message.
He put over the idea very well.


Ord med samme betydning (synonymer)put over


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcommunicate, pass, pass along, pass on, put across

2. get across (om erkjendelse) become clear or enter one's consciousness or emotions


Eksempler med tilsvarende betydningIt dawned on him that she had betrayed him.
She was penetrated with sorrow.


Ord med samme betydning (synonymer)click, come home, dawn, fall into place, get through, penetrate, sink in


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Medførerunderstand

3. get across (om bevegelse) travel across or pass over


Eksempler med tilsvarende betydningThe caravan covered almost 100 miles each day.


Ord med samme betydning (synonymer)cover, cross, cut across, cut through, get over, pass over, track, traverse


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s something.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkgo across, go through, pass


Mere spesifikke uttrykkbridge, course, crisscross, drive, ford, hop, jaywalk, stride, take, tramp, walk

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk