Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: understand

1. understand (om erkjendelse) know and comprehend the nature or meaning of


Eksempler med tilsvarende betydningShe did not understand her husband.
I understand what she means.


Eksempler på anvendelseThey won't understand the story , Sam and Sue understand the movie


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s that CLAUSE


Mere spesifikke uttrykkapprehend, bottom, catch, compass, comprehend, construe, dig, fathom, figure out, follow, get, get the picture, grasp, grok, interpret, interpret, lick, make out, penetrate, puzzle out, read, read, savvy, see, sense, solve, touch, translate, understand, work, work out

2. understand (om erkjendelse) perceive (an idea or situation) mentally


Eksempler med tilsvarende betydningNow I see!.
I just can't see your point.
Does she realize how important this decision is?.
I don't understand the idea.


Ord med samme betydning (synonymer)realise, realize, see


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mere spesifikke uttrykkappreciate, perceive, take account


Utsagnsord med lignende betydningenvision, fancy, figure, image, picture, project, see, see, visualise, visualize

3. understand (om erkjendelse) make sense of a language


Eksempler med tilsvarende betydningShe understands French.
Can you read Greek?.


Ord med samme betydning (synonymer)interpret, read, translate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkunderstand

4. understand (om erkjendelse) believe to be the case


Eksempler med tilsvarende betydningI understand you have no previous experience?.


Eksempler på anvendelseThey understand him to write the letter


Ord med samme betydning (synonymer)infer


AnvendelsesmønsterSomebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkbelieve

5. understand (om erkjendelse) be understanding of


Eksempler med tilsvarende betydningYou don't need to explain--I understand!.


Ord med samme betydning (synonymer)empathise, empathize, sympathise, sympathize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk