Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk adjektiv: crisscross

1. crisscross marked with crossing lines


Ord med samme betydning (synonymer)crisscrossed


Uttrykk med lignende betydningreticular, reticulate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)nonreticulate


Engelsk substantiv: crisscross

1. crisscross (om egenskap) a marking that consists of lines that cross each other


Ord med samme betydning (synonymer)cross, mark


Mindre spesifikke uttrykkmarking


Engelsk adverb: crisscross

1. crisscross crossing one another in opposite directions


Engelsk verb: crisscross

1. crisscross (om bevegelse) cross in a pattern, often random


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcover, cross, cut across, cut through, get across, get over, pass over, track, traverse

2. crisscross (om relasjon) mark with or consist of a pattern of crossed lines


Eksempler med tilsvarende betydningWrinkles crisscrossed her face.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkline

3. crisscross (om endring) mark with a pattern of crossing lines


Eksempler med tilsvarende betydningCrisscross the sheet of paper.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkmark

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk