Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: taste

1. taste (om erkjendelse) the sensation that results when taste buds in the tongue and throat convey information about the chemical composition of a soluble stimulus


Eksempler med tilsvarende betydningThe candy left him with a bad taste.
The melon had a delicious taste.


Ord med samme betydning (synonymer)gustatory perception, gustatory sensation, taste perception, taste sensation


Mindre spesifikke uttrykkaesthesis, esthesis, sensation, sense datum, sense experience, sense impression


Mere spesifikke uttrykkastringence, astringency, bitter, bitterness, finish, flatness, flavor, flavour, mellowness, nip, relish, salinity, salt, saltiness, sapidity, savor, savour, smack, sour, sourness, sugariness, sweet, sweetness, tang, tartness

2. taste (om følelse) a strong liking


Eksempler med tilsvarende betydningMy own preference is for good literature.
The Irish have a penchant for blarney.


Ord med samme betydning (synonymer)penchant, predilection, preference


Mindre spesifikke uttrykkliking


Mere spesifikke uttrykkacquired taste, weakness

3. taste (om erkjendelse) delicate discrimination (especially of aesthetic values)


Eksempler med tilsvarende betydningArrogance and lack of taste contributed to his rapid success.
To ask at that particular time was the ultimate in bad taste.


Ord med samme betydning (synonymer)appreciation, discernment, perceptiveness


Mindre spesifikke uttrykkdiscrimination, secernment


Mere spesifikke uttrykkconnoisseurship, culture, delicacy, discretion, style, trend, vertu, virtu, vogue


Kjennetegner disse uttrykkenetasteful, tasteless

4. taste (om begivenhet) a brief experience of something


Eksempler med tilsvarende betydningHe got a taste of life on the wild side.
She enjoyed her brief taste of independence.


Mindre spesifikke uttrykkexperience

5. taste (om mat) a small amount eaten or drunk


Eksempler med tilsvarende betydningTake a taste--you'll like it.


Ord med samme betydning (synonymer)mouthful


Mindre spesifikke uttrykksmall indefinite amount, small indefinite quantity


Mere spesifikke uttrykkbit, bite, morsel, sup, swallow


Omfatter disse overordnede uttrykkenehelping, portion, serving

6. taste (om erkjendelse) the faculty of distinguishing sweet, sour, bitter, and salty properties in the mouth


Eksempler med tilsvarende betydningHis cold deprived him of his sense of taste.


Ord med samme betydning (synonymer)gustation, gustatory modality, sense of taste


Mindre spesifikke uttrykkexteroception, modality, sense modality, sensory system

7. taste (om handling) a kind of sensing; distinguishing substances by means of the taste buds


Eksempler med tilsvarende betydningA wine tasting.


Ord med samme betydning (synonymer)tasting


Mindre spesifikke uttrykkperception, sensing


Engelsk verb: taste

1. taste (om oppfatninger) have flavor; taste of something


Eksempler på anvendelseThe food does taste good


Ord med samme betydning (synonymer)savor, savour


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something ----s Adjective/Noun


Mere spesifikke uttrykksmack, taste

2. taste (om oppfatninger) perceive by the sense of taste


Eksempler med tilsvarende betydningCan you taste the garlic?.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcomprehend, perceive


Mere spesifikke uttrykksavor, savour

3. taste (om forbruk, inntak eller anvendelse) take a sample of


Eksempler med tilsvarende betydningTry these new crackers.
Sample the regional dishes.


Eksempler på anvendelseThey taste more bread


Ord med samme betydning (synonymer)sample, try, try out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconsume, have, ingest, take, take in


Mere spesifikke uttrykkdegust

4. taste (om oppfatninger) have a distinctive or characteristic taste


Eksempler med tilsvarende betydningThis tastes of nutmeg.


Ord med samme betydning (synonymer)smack


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykksavor, savour, taste

5. taste (om oppfatninger) distinguish flavors


Eksempler med tilsvarende betydningWe tasted wines last night.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkidentify


Kan forårsaketaste

6. taste (om erkjendelse) experience briefly


Eksempler med tilsvarende betydningThe ex-slave tasted freedom shortly before she died.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkexperience, know, live

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk