Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: debar

1. debar (om adferd) bar temporarily; from school, office, etc.


Ord med samme betydning (synonymer)suspend


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Somebody ----s somebody PP


Mindre spesifikke uttrykkexpel, kick out, throw out


Mere spesifikke uttrykkrusticate, send down


Kan forårsakepenalise, penalize, punish

2. debar (om adferd) prevent the occurrence of; prevent from happening


Eksempler med tilsvarende betydningLet's avoid a confrontation.
Head off a confrontation.
Avert a strike.


Ord med samme betydning (synonymer)avert, avoid, deflect, fend off, forefend, forfend, head off, obviate, stave off, ward off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkforbid, foreclose, forestall, preclude, prevent

3. debar (om kommunikasjon) prevent from entering; keep out


Eksempler med tilsvarende betydningHe was barred from membership in the club.


Ord med samme betydning (synonymer)bar, exclude


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkdisallow, forbid, interdict, nix, prohibit, proscribe, veto

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk