Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: bitterness

1. bitterness (om følelse) a feeling of deep and bitter anger and ill-will


Ord med samme betydning (synonymer)gall, rancor, rancour, resentment


Mindre spesifikke uttrykkenmity, hostility, ill will


Mere spesifikke uttrykkenviousness, envy, grievance, grudge, heartburning, huffishness, score, sulkiness

2. bitterness (om egenskap) a rough and bitter manner


Ord med samme betydning (synonymer)acerbity, acrimony, jaundice, tartness, thorniness


Mindre spesifikke uttrykkdisagreeableness

3. bitterness (om erkjendelse) the taste experience when quinine or coffee is taken into the mouth


Ord med samme betydning (synonymer)bitter


Mindre spesifikke uttrykkgustatory perception, gustatory sensation, taste, taste perception, taste sensation

4. bitterness (om egenskap) the property of having a harsh unpleasant taste


Ord med samme betydning (synonymer)bitter


Mindre spesifikke uttrykktaste property


Mere spesifikke uttrykkacerbity, acridity, acridness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk