Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: nip

1. nip (om mengde eller mål) a small drink of liquor


Eksempler med tilsvarende betydningHe poured a shot of whiskey.


Ord med samme betydning (synonymer)shot


Mindre spesifikke uttrykksmall indefinite amount, small indefinite quantity

2. Nip (om person) (offensive slang) offensive term for a person of Japanese descent


Ord med samme betydning (synonymer)Jap


Mindre spesifikke uttrykkJapanese, Nipponese


Overordnet anvendelseargot, cant, depreciation, derogation, disparagement, jargon, lingo, patois, slang, vernacular

3. nip (om erkjendelse) the taste experience when a savoury condiment is taken into the mouth


Ord med samme betydning (synonymer)flavor, flavour, relish, sapidity, savor, savour, smack, tang


Mindre spesifikke uttrykkgustatory perception, gustatory sensation, taste, taste perception, taste sensation


Mere spesifikke uttrykklemon, vanilla

4. nip (om egenskap) the property of being moderately cold


Eksempler med tilsvarende betydningThe chilliness of early morning.


Ord med samme betydning (synonymer)chilliness, coolness


Mindre spesifikke uttrykkcold, coldness, frigidity, frigidness, low temperature

5. nip (om egenskap) a tart spicy quality


Ord med samme betydning (synonymer)piquance, piquancy, piquantness, tang, tanginess, zest


Mindre spesifikke uttrykkspice, spicery, spiciness

6. nip (om handling) a small sharp bite or snip


Ord med samme betydning (synonymer)pinch


Mindre spesifikke uttrykkbite, chomp, clip, clipping, snip


Engelsk verb: nip

1. nip (om relasjon) squeeze tightly between the fingers


Eksempler med tilsvarende betydningHe pinched her behind.
She squeezed the bottle.


Ord med samme betydning (synonymer)pinch, squeeze, tweet, twinge, twitch


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkgrip


Mere spesifikke uttrykkgoose, tweak

2. nip (om relasjon) give a small sharp bite to


Eksempler med tilsvarende betydningThe Queen's corgis always nip at her staff's ankles.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbite, seize with teeth

3. nip (om relasjon) sever or remove by pinching or snipping


Eksempler med tilsvarende betydningNip off the flowers.


Ord med samme betydning (synonymer)clip, nip off, snip, snip off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcut

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk