Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: sweetness

1. sweetness (om erkjendelse) the taste experience when sugar dissolves in the mouth


Ord med samme betydning (synonymer)sugariness, sweet


Mindre spesifikke uttrykkgustatory perception, gustatory sensation, taste, taste perception, taste sensation

2. sweetness (om egenskap) the property of tasting as if it contains sugar


Ord med samme betydning (synonymer)sweet


Mindre spesifikke uttrykktaste property


Mere spesifikke uttrykksaccharinity, sugariness

3. sweetness (om egenskap) a pleasingly sweet olfactory property


Ord med samme betydning (synonymer)bouquet, fragrance, fragrancy, redolence


Mindre spesifikke uttrykkaroma, odor, odour, olfactory property, scent, smell

4. sweetness (om egenskap) the quality of giving pleasure


Eksempler med tilsvarende betydningHe was charmed by the sweetness of her manner.
The pleasantness of a cool breeze on a hot summer day.


Ord med samme betydning (synonymer)pleasantness


Mindre spesifikke uttrykkquality


Mere spesifikke uttrykkagreeableness, amenity, disagreeableness, enjoyableness, niceness


Kjennetegner disse uttrykkenepleasant, unpleasant


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unpleasantness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk