Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: savour

1. savour (om erkjendelse) the taste experience when a savoury condiment is taken into the mouth


Ord med samme betydning (synonymer)flavor, flavour, nip, relish, sapidity, savor, smack, tang


Mindre spesifikke uttrykkgustatory perception, gustatory sensation, taste, taste perception, taste sensation


Mere spesifikke uttrykklemon, vanilla


Engelsk verb: savour

1. savour (om oppfatninger) have flavor; taste of something


Ord med samme betydning (synonymer)savor, taste


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something ----s Adjective/Noun


Mere spesifikke uttrykksmack, taste

2. savour (om oppfatninger) give taste to


Eksempler på anvendelseThe chefs savour the vegetables


Ord med samme betydning (synonymer)savor


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkflavor, flavour, season


Overordnet kategoricookery, cooking, preparation

3. savour (om oppfatninger) taste appreciatively


Eksempler med tilsvarende betydningSavor the soup.


Eksempler på anvendelseThe chefs savour the vegetables


Ord med samme betydning (synonymer)savor


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykktaste

4. savour (om følelse) derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in


Eksempler med tilsvarende betydningShe relished her fame and basked in her glory.


Eksempler på anvendelseSam and Sue savour the movie


Ord med samme betydning (synonymer)bask, enjoy, relish, savor


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s VERB-ing


Mere spesifikke uttrykkdevour, feast one's eyes


Kan forårsakelike

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk