Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: perception

1. perception (om erkjendelse) the representation of what is perceived; basic component in the formation of a concept


Ord med samme betydning (synonymer)percept, perceptual experience


Mindre spesifikke uttrykkinternal representation, mental representation, representation


Mere spesifikke uttrykkfigure, ground, visual image, visual percept


Omfatter disse spesifikke uttrykkform, pattern, shape

2. perception (om erkjendelse) a way of conceiving something


Eksempler med tilsvarende betydningLuther had a new perception of the Bible.


Mindre spesifikke uttrykkconceptualisation, conceptuality, conceptualization

3. perception (om erkjendelse) the process of perceiving


Mindre spesifikke uttrykkbasic cognitive process


Mere spesifikke uttrykkaesthesis, auditory perception, beholding, constancy, detection, esthesis, feeling, perceptual constancy, seeing, sensation, sense datum, sense experience, sense impression, sensing, somaesthesia, somatesthesia, somatic sensation, somesthesia, sound perception, tactile sensation, tactual sensation, touch, touch sensation, visual perception

4. perception (om erkjendelse) knowledge gained by perceiving


Eksempler med tilsvarende betydningA man admired for the depth of his perception.


Mindre spesifikke uttrykkcognition, knowledge, noesis


Mere spesifikke uttrykkcognizance, discernment, insight, penetration, perceptiveness

5. perception (om handling) becoming aware of something via the senses


Ord med samme betydning (synonymer)sensing


Mindre spesifikke uttrykksensory activity


Mere spesifikke uttrykkhearing, lipreading, listening, look, looking, looking at, smell, smelling, taste, tasting

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk