Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: impress

1. impress (om handling) the act of coercing someone into government service


Ord med samme betydning (synonymer)impressment


Mindre spesifikke uttrykkseizure


Engelsk verb: impress

1. impress (om følelse) have an emotional or cognitive impact upon


Eksempler med tilsvarende betydningThis child impressed me as unusually mature.
This behavior struck me as odd.


Eksempler på anvendelseThe bad news will impress him, The good news will impress her


Ord med samme betydning (synonymer)affect, move, strike


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mere spesifikke uttrykkalienate, awaken, cloud, disturb, engrave, hit home, impress, impress, infect, ingrain, instill, jar, move, pierce, sadden, smite, stir, strike a chord, strike a note, strike dumb, strike home, surprise, sweep away, sweep off, touch, trouble, upset, zap


Medførerexperience, feel


Utsagnsord med lignende betydningactuate, come to, hit, incite, motivate, move, prompt, propel, strike

2. impress (om følelse) impress positively


Eksempler med tilsvarende betydningThe young chess player impressed her audience.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to impress Sue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkaffect, impress, move, strike


Mere spesifikke uttrykkprepossess, wow

3. impress (om erkjendelse) produce or try to produce a vivid impression of


Eksempler med tilsvarende betydningMother tried to ingrain respect for our elders in us.


Ord med samme betydning (synonymer)ingrain, instill


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkaffect, impress, move, strike

4. impress (om relasjon) mark or stamp with or as if with pressure


Eksempler med tilsvarende betydningTo make a batik, you impress a design with wax.


Ord med samme betydning (synonymer)imprint


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkchange surface


Mere spesifikke uttrykkboss, emboss, stamp, stamp


Kan forårsakepress

5. impress (om tilblivelse) reproduce by printing


Ord med samme betydning (synonymer)print


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkwrite


Mere spesifikke uttrykkboldface, cyclostyle, italicise, italicize, letter, offset, overprint, print over, prove, set, typeset

6. impress (om relasjon) take (someone) against his will for compulsory service, especially on board a ship


Eksempler med tilsvarende betydningThe men were shanghaied after being drugged.


Ord med samme betydning (synonymer)shanghai


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkabduct, kidnap, nobble, snatch


Overordnet kategoricrime, criminal offence, criminal offense, law-breaking, offence, offense

7. impress (om endring) dye (fabric) before it is spun


Ord med samme betydning (synonymer)yarn-dye


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdye

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk