Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: heat

1. heat (om fænomen) a form of energy that is transferred by a difference in temperature


Termer med samme betydning (synonymer)heat energy


Mindre specifikke termerenergy, free energy


Mere specifikke termergeothermal energy, heat of dissociation, heat of formation, heat of solution, heat of transformation, latent heat, specific heat

2. heat (om egenskab) the presence of heat


Termer med samme betydning (synonymer)high temperature, hotness


Mindre specifikke termertemperature


Mere specifikke termercalefaction, fieriness, incalescence, red heat, torridity, warmness, warmth, white heat


Termer med modsat betydning (antonymer)low temperature, cold, frigidity, frigidness, coldness

3. heat (om erkendelse) the sensation caused by heat energy


Termer med samme betydning (synonymer)warmth


Mindre specifikke termertemperature

4. heat (om egenskab) the trait of being intensely emotional


Termer med samme betydning (synonymer)passion, warmth


Mindre specifikke termeremotionalism, emotionality


Mere specifikke termerfieriness

5. heat (om tilstand) applies to nonhuman mammals: a state or period of heightened sexual arousal and activity


Termer med samme betydning (synonymer)estrus, oestrus, rut


Mindre specifikke termerphysical condition, physiological condition, physiological state


Termer med modsat betydning (antonymer)anestrum, anestrus, anoestrum, anoestrus

6. heat (om begivenhed) a preliminary race in which the winner advances to a more important race


Mindre specifikke termerrace

7. heat (om genstand) utility to warm a building


Eksempler med tilsvarende betydningThe heating system wasn't working.
They have radiant heating.


Termer med samme betydning (synonymer)heating, heating plant, heating system


Mindre specifikke termerutility


Mere specifikke termercentral heating, gas heat, panel heating, steam heat, steam heating


Omfatter disse specifikke termerboiler, radiator, steam boiler


Omfatter disse overordnede termerbuilding, edifice


Engelsk udsagnsord: heat

1. heat (om ændring) make hot or hotter


Eksempler med tilsvarende betydningThe sun heats the oceans.
Heat the water on the stove.


Eksempler på anvendelseThey heat the water


Termer med samme betydning (synonymer)heat up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termeralter, change, modify


Mere specifikke termerbake, broil, calcine, crisp, crispen, overheat, preheat, reheat, scald, scorch, sear, soak, toast


Medførerheat, heat up, hot up


Termer med modsat betydning (antonymer)cool, cool down, chill

2. heat (om forhold) provide with heat


Eksempler med tilsvarende betydningHeat the house.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerfurnish, provide, render, supply


Mere specifikke termersteam-heat

3. heat (om følelse) arouse or excite feelings and passions


Eksempler med tilsvarende betydningThe ostentatious way of living of the rich ignites the hatred of the poor.
The refugees' fate stirred up compassion around the world.
Wake old feelings of hatred.


Termer med samme betydning (synonymer)fire up, ignite, inflame, stir up, wake


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerarouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise


Mere specifikke termerferment

4. heat (om ændring) gain heat or get hot


Eksempler med tilsvarende betydningThe room heated up quickly.


Eksempler på anvendelseThe water heats


Termer med samme betydning (synonymer)heat up, hot up


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerchange state, turn


Mere specifikke termerfry, overheat


Termer med modsat betydning (antonymer)cool, chill, cool down

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk